Οι Εράν το Σάββατο 25/01/2020 στο ”Αγροτικό Δισκοπωλείο” στα Σίσαρχα Ανωγείων