Οι Εράν στην Θεσσαλονίκη με Γιάννη Παπαδόπουλο

Θεσσαλονίκη μου γλυκιά θα’ρθω στην αγκαλιά σου
Ν’ ανταμωθούμε άλλη μια με σε και τα παιδιά σου!!
Εράν με Γιάννης Παπαδόπουλος
στην Επανωμή της Θεσσαλονίκης στο Λουξ
Παρασκευή 2/12 στις 21:30